Newsroom

Notificare evenimente corporative CICO

CI-CO SA, va informam ca in data de 22 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2018, din care suma de 1.727.772,70 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,6385 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 14.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 13.05.2019 ca ex – date, 04.06.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.