Newsroom

Notificare evenimente corporative C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI.

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA BUCURESTI., va informam ca in data de 14 Decembrie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba distribuirea de dividend din sumele inregistrate in conturile “rezultat reportat” si “alte rezerve”.

Dividendul brut este de 0,91 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 04.01.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 03.01.2019 ca ex – date, 25.01.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.