Newsroom

Notificare evenimente corporative BVB

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. , va informam ca in data de 24.04.2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2018, din care suma de 9.021.531 lei.

I.2. Stabilirea datei de 07.06.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 06.06.2019 ca ex – date, 27.06.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.