Newsroom

Notificare evenimente corporative BIO

BIOFARM S.A., va informam ca in data de 23 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea profitului net al Societatii realizat in anul 2018, din care suma de 9.853.754  lei pentru dividende. Dividendul brut este de 0,01 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 20.08.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 19.08.2019 ca ex – date, 05.09.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.