Newsroom

Notificare evenimente corporative AUXI

ATM – CONSTRUCT SA PLOIESTI, va informam ca in data de 11 aprilie 2019, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba repartizarea sumei de 368.305 lei pentru dividende. Dividendul brut este de 3.97047 lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 03.05.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 02.05.2019 ca ex – date, 15.05.2019 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.