Newsroom

Notificare evenimente corporative AAG II

Va informam ca in data de 10.06.2019, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social al societatii prin aport in numerar, prin emisiunea unui numar de maxim  850.000 actiuni noi, la un pret calculat cu un discount de 15% fata de pretul mediu ponderat de tranzactionare a actiunilor AAGES calculat pentru ultimele 15 sedinte de tranzactionare dinaintea datei de depunere la registratura Autoritatii de Supraveghere Financiara a Prospectului proportionat de oferta aferent majorarii de capital social in vederea aprobarii acestuia, dar nu mai mic de 3,3 lei/actiune, avand o valoare nominala de 0,20 RON/actiune.

Pretul se va determina prin aplicarea formulei matematice PE=85% x Pmt15, unde PE este pretul de emisiune pentru actiunile nou emise, iar Pmt15 este pretul mediu ponderat de tranzactionare al actiunilor AAGES calculat pentru ultimele 15 sedinte de tranzactionare dinaintea datei de depunere la registratura Autoritatii de Supraveghere Financiara a Prospectului proportionat de oferta aferent majorarii de capital social in vederea aprobarii acestuia.

Se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita.

Drepturile de preferinta se vor tranzactiona in cadrul pietei relevante administrate de Bursa de Valori Bucuresti S.A., intr-o perioada de 5 zile lucratoare care urmeaza sa fie determinata prin prevederile prospectului proportionat de oferta aferent majorarii de capital social.
Perioada de exercitare a drepturilor de subscriere va fi de 30 de zile de la data stabilita in prospectul de oferta, ulterioara perioadei de tranzactionare a drepturilor de preferinta.

Pentru subscrierea unei actiuni noi este necesar un numar de 11,76  drepturi de preferinta. Numarul maxim de actiuni noi ce se poate achizitiona, se poate afla prin inmultirea numarului de drepturi de preferinta detinute cu rata de subscriere (0,085) determinata ca raport intre numarul total de actiuni nou emise si numarul total de actiuni existente anterior majorarii.

In cazul in care numarul maxim de actiuni care poate fi subscris nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni noi care poate fi subscris va fi rotunjit la intregul inferior.

I.2. Stabilirea datei de 27.06.2019 ca data de inregistrare, respectiv data de 26.06.2019 ca ex – date, 28.06.2019 ca data platii pentru alocarea drepturilor de preferinta.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.