Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor FONDUL PROPRIETATEA

In data de 26 aprilie 2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2017, respectiv aprobarea valorii brute a dividendului la un cuantum de 0,0678 lei per actiune.

I.2. Stabilirea datei de 11.06.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 08.06.2018 ca ex – date, 29.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.