Newsroom

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA

In data de 27.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 66.611 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.06  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 11.07.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 10.07.2018 ca ex – date, 01.08.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.