In data de 27.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 11.348.519,017 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.011  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 11.10.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 10.10.2018 ca ex – date, 26.10.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 27.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 10.069.404 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.0118  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 11.06.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 08.06.2018 ca ex – date, 29.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 26.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 3.305.090,66 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.0145  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 18.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 17.05.2018 ca ex – date, 08.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 26.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017. Dividendul brut este in valoare de 0.02  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 25.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 24.05.2018 ca ex – date, 19.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 27.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 28.004.167 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,0347  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 19.09.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 18.09.2018 ca ex – date, 28.09.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 27.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.1.Se aproba consolidarea valorii nominale a unei actiuni S.I.F. Transilvania S.A., de la 0,10 lei/actiune la 5,00 lei/actiune, prin cresterea valorii nominale a actiunilor concomitent cu reducerea numarului total de actiuni (50 de actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune = 1 actiune cu valoare nominala de 5,00 lei/actiune) si procedura de consolidare a acestei valori.

I.2.Stabilirea datei de 15.06.2018 ca “prima data de inregistrare” (“ex-date” 14.06.2018) pentru identificarea a actionarilor care au dreptul sa-si exercite optiunile de aport in numerar sau de restituire aport. Stabilirea datei de 17.08.2018 ca “a doua data de inregistrare” (“ex-date 16.08.2018), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, inclusive actionarilor care si-a exercitat optiunile de aport in numerar sau restituire de aport, pe baza carora se determina rezultatul operatiunii de consolidare. Stabilirea datei de 20.08.2018 ca “data platii”.

II.1. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 21.842.866,64 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.01  lei/actiune.

II.2. Stabilirea datei de 05.10.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 04.10.2018 ca ex – date, 26.10.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 27.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 49.858.959 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.05  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 12.09.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 11.09.2018 ca ex – date, 02.10.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 27.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 114.041 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.2106  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 30.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 29.05.2018 ca ex – date, 20.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 27.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I.Se aproba majorarea capitalului social cu suma de 7.233.134 lei prin incorporarea rezervelor constituite prin repartizarea rezultatului reportat reprezentand profitul nerepartizat din anii precedent in suma de 4.809.703,46 lei si prin repartizarea profitului net aferent anului 2017 in suma de 2.423.430,54 lei. Majorarea capitalului social se va face prin emisiunea de 14.466.268 actiuni noi cu valoare nominala de 0,5 lei/actiune. Prin aceasta operatiune de majorare,capitalul social va creste de la 12.404.812 lei la 19.637.946 lei si numarul actiunilor va creste de la 24.809.624 actiuni la 39.275.892 actiuni. Actiunile emise vor fi repartizate in mod gratuit actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare 27.07.2018. Fiecarui actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare i se vor aloca 5,8309 actiuni noi la 10 actiuni detinute, procedandu-se prin rotunjirea rezultatului la intregul inferior.

I.2. Stabilirea datei de 27.07.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 26.07.2018 ca ex – date, 30.07.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 27.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 723.296 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.0026  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 16.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 15.05.2018 ca ex – date, 05.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 26.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba majorarea capitalului social al societatii prin numerar, in doua etape, prin emisiunea unui numar de 2.536.197 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare avand o valoare nominala de 1,10 RON/actiune, fara prima de emisiune. Se acorda dreptul de preferinta pentru actionarii existenti, proportional cu cotele de participare detinute de acestia la data de inregistrare stabilita. In aceasta perioada de subscriere, actionarii pot realiza subscrieri la pretul de subscriere egal cu valoarea nominala (1,1000 lei/actiune) a actiunilor, la o rata de subscriere de 1 actiune noua la 20 actiuni detinute, prin rotunjirea la intregul inferior.

I.2. Stabilirea datei de 17.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.05.2018 ca ex – date, 18.05.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 27.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 4.247.742 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.225  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 15.06.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.06.2018 ca ex – date, 06.07.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 27.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017. Dividendul brut este in valoare de 0.12  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 16.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 15.05.2018 ca ex – date, 31.05.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 27.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 66.611 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.06  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 11.07.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 10.07.2018 ca ex – date, 01.08.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 27.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 245.370.004 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.7237  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 08.06.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 07.06.2018 ca ex – date, 22.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 02.05.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017. Dividendul brut este in valoare de 0.35  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 22.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 21.05.2018 ca ex – date, 30.05.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 26.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 1.875.000 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0,8671  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 12.09.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 11.09.2018 ca ex – date, 01.10.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 27.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 317.686.279 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.53523  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.05.2018 ca ex – date, 25.05.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 26.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 900.000 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.09  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 17.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.05.2018 ca ex – date, 06.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 26.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 244.361,60 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.56  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 30.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 29.05.2018 ca ex – date, 15.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 26.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 8.940.507,90 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.0242  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 08.06.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 07.06.2018 ca ex – date, 29.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 26.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 1.060.898 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.01  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 17.08.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 16.08.2018 ca ex – date, 04.09.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 26.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 650.347,82 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 0.0134  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 14.05.2018 ca ex – date, 05.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

In data de 26.04.2018, a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor.

In cadrul acestei adunari, actionarii companiei au decis urmatoarele:

I. Se aproba repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017, din care suma de 534.182,40 lei pentru dividende. Dividendul brut este in valoare de 1.2  lei/actiune.

I.2. Stabilirea datei de 30.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv data de 29.05.2018 ca ex – date, 15.06.2018 ca data platii.

Pentru detalii va rugam sa accesati Raportul curent referitor la Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Pagina următoare »