Prezentare

PERSONAL

Structura BT Capital Partners:

Actionari semnificativi:

BANCA TRANSILVANIA SA (99,59%) Alti actionari persoane fizice si juridice (0,41%)
Consiliul de Administratie
Presedinte: Paul George PRODAN
Membri: Omer TETIK, Anca Eugenia CRACIUN, Costel LIONACHESCU,  Mihaela Simona NADASAN
Conducatori
Director General:
Directori Generali Adjuncti: Mihai MILCHIS, Daniela SECARA
Control Intern
Andreea Dana CHITA – Sediul Central Cluj-Napoca, Iulia VOICA – Sediul Central Cluj-Napoca
Managementul Riscului
Mirela BUDUROIU
Audit Intern
Delia MARC
Audit extern
PricewaterhouseCoopers Audit SRL
Agenti de Servicii de Investitii Financiare:
Cosmin Bogdan BOTA, Zincuta CHIS-BODEA, Razvan ILEA, Vasile Dacian ONAU, Daniela SECARA, Andrea Beatrice SZAKACS, Dan-Ovidiu CISMARU, Alin Marius PETREAN, Mircea SUCIU, Ionut-Alexandru PRICOP, Agata Sonia POP, Alexandru PASALAN, Ciprian BIRSAN, Ileana ABRUDAN*, Florin Cristian CAMPEAN*
* Agenti autorizati care nu presteaza activitati si servicii de investitii financiare.
Departament Clienti Institutionali:
Alexandru PASALAN, Vlad PINTILIE
Agenti Delegati:
Daniel Constantin APOSTICA
Sedii secundare BT Capital Partners:
Agentia Alba-Iulia:
ASIF: Alina IURIAN
Agentia Arad:
ASIF: Gianin SICOE
Agentia Bacau:
ASIF: Nicoleta APOSTICA
Agentia Brasov:
ASIF: Anca GAVRILA
Sucursala Bucuresti:
ASIF: Dana-Alina STAMATE
Agentia Constanta:
ASIF: Nicolae VOICU
Agentia Iasi:
ASIF: Marius LAZAR
Agentia Pitesti:
ASIF: Daniela-Adriana ISTRATE
Agentia Sibiu:
ASIF: Mariana Rodica MITREA
Agentia Targoviste:
ASIF: Stefan Angelo NICOLA
Agentia Timisoara:
ASIF: Nicoleta Gabriela GIURCHITA

INDICATORI RISC

RAPORTAREA PRIVIND FONDURILE PROPRII SI CERINTELE DE FONDURI PROPRII

Adecvarea capitalului la riscuri la 31.12.2016

conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013
DENUMIRE VALOARE (lei)
FONDURI PROPRII TOTALE 8,186,999.63
Fonduri proprii de nivel I 8,186,999.63
Fonduri proprii de nivel I de baza 8,186,999.63
Valoarea totala a expunerii la risc la 31.12.2016 24,068,569.04
Cuantumurile ponderate la risc pentru riscul de credit, riscul de contraparte (abordarea standardizata/metoda marcarii la piata) 10,336,271.06
Cuantumul total al expunerii la risc pentru riscul de pozitie, riscul valutar si riscul de marfa (abordarea standardizata) 1,747,569.00
Riscul de pozitie aferent titlurilor de creanta 0.00
Riscul de pozitie aferent titlurilor de capital 0.00
Riscul valutar 1,747,569.00
Cuantumul total al expunerii la risc pentru riscul operational (abordarea de baza) BIA 11,984,728.98
RATA FONDURILOR PROPRII
Rata fondurilor proprii de nivel 1 de baza 34.02%
Excedentul(+)/Deficitul(-) fondurilor proprii de nivel 1 de baza 7,103,914.02
Rata fondurilor proprii de nivel 1 34.02%
Excedentul(+)/Deficitul(-) fondurilor proprii de nivel 1 6,742,885.49
Rata fondurilor proprii totale 34.02%
Excedentul (+)/Deficitul(-) fondurilor proprii totale 6,261,514.11
Informatii cu privire la fondurile proprii ale BT Capital Partners si politicile si strategiile de administrare a riscurilor Raport actualizat la 31.12.2106 cu privire la cerintele de transparenta si publicare, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 575/2013 “Indicatorul de levier” cf REGULAMENTULUI DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2016/200

FATCA

In baza articolului 62 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, instituţiile financiare au obligaţia să declare anual organului fiscal din cadrul A.N.A.F. informaţii de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de contribuabilii rezidenţi ai statelor cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional la un astfel de schimb de informații. Având în vedere prevederile: -Legii nr.70/2016 privind ratificarea Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 28 aprilie 2016 și -Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale şi pentru implementarea FATCA, semnat la Bucureşti la 28 mai 2015 ratificat prin Legea nr. 233/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 bis din 30 octombrie 2015 Vă aducem la cunoştinţă următoarele: -în contextul în care sunteţi contribuabil rezident al unui stat cu care România s-a angajat să schimbe informaţii financiare, atunci informaţiile financiare privind conturile deschise și/sau închise de tine la instituţiile financiare din România fac obiectul raportării către organul fiscal din cadrul A.N.A.F; -aceste informaţii obţinute de organul fiscal din cadrul A.N.A.F. se utilizează doar în scopul realizării schimbului de informaţii privind contribuabilii rezidenţi ai statelor în cauză şi pentru îmbunătăţirea conformării fiscale internaţionale, cu respectarea dispoziţiilor art.11 din Codul de Procedură Fiscală privind Secretul Fiscal. Prima raportare se va face pe data de 31 august 2016 –raportare conturi din Romania ale rezidenţilor S.U.A., conform Legii conformităţii fiscale FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Detalii suplimentare regăsiţi aici şi accesând link-urile de mai jos: http://www.mfinante.ro/acordfatca.html?pagina=domenii http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/Foreign-Account-Tax-Compliance-Act-FATCA http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx