Informatiile pe care incercati sa le accesati pe urmatoarele pagini de internet nu constituie o oferta sau o invitatie de a cumpara valori mobiliare ale Alro S.A. in nicio jurisdictie in care o astfel de oferta sau invitatie nu este autorizata sau pentru orice persoana careia nu ii este permis prin lege sa i se faca o astfel de oferta sau solicitare. Potentialilor utilizatori ai acestor informatii li se solicita sa se informeze si sa respecte orice astfel de restrictii.

Orice valori mobiliare la care se face referire in paginile urmatoare nu pot fi oferite sau vandute in Statele Unite fara inregistrare in conformitate cu Legea Valorilor Mobiliare din 1933 a Statelor Unite, astfel cum a fost modificata, sau in temeiul unei scutiri de la aceasta inregistrare.

Materialele urmatoare sunt disponibile exclusiv persoanelor care se afla in Romania

Alegeti informatia corespunzatoare: